Is helder leidingwater ook gezond water 

Water lijkt zo gewoon. Het valt met bakken uit de hemel en het komt als vanzelf uit de kraan, wanneer we die opendraaien of onder de douche staan. Water is hoogstens een probleem in arme ontwikkelingslanden, met teveel zon en teveel mensen. Zoals we allemaal weten, bestaat ons lichaam voor meer dan 70% uit water. Wij hebben per dag minimaal 2 liter vocht nodig. Reden te meer om hier zorgvuldig mee om te gaan, want ons water komt ogenschijnlijk schoon bij ons uit de kraan. Tot zo ver de gangbare visie. 

Maar is helder leidingwater ook gezond water? En is chemisch reinigen tegenwoordig wel voldoende? 

Of is water toch meer dan H2O? Water blijkt inderdaad meer te zijn: experimenteel onderzoek laat zien dat water niet alleen een scheikundige formule is. Water is een energie met een geheugen. Een energie die vrij moet kunnen stromen, waarbij het water niet aan vitaliteit inboet. Sterker nog, de weg naar gezondheid en naar een schoon milieu loopt via het geheim van water. Water is een essentieel element voor alle functies in ons lichaam, zo ook bij planten en dieren. 


Water staat bloot aan vele vormen van vervuiling. Nederland is het afvalputje van Europa. Het eerste waar we aan denken, zijn de zware metalen die meegevoerd worden door de rivieren waaruit vaak ons drinkwater onttrokken wordt. Veel mensen en dieren slikken gigantische hoeveelheden medicijnen. Deze komen via urine weer in het milieu en dus in het drinkwater terug... Er is al aangetoond dat mannen minder vruchtbaar zijn geworden door "de pil" in het water! Ook hoogfrequente elektromagnetische velden van elektriciteitsmasten, magnetrons, mobile telefoons, DECT, UMTS, C2000 e.d. tasten de kwaliteit van het water desastreus aan. Ons leidingwater wordt ca. 60 keer gebruikt, uitgescheiden en chemisch gezuiverd door de waterleidingsmaatschappijen. Zij maken het water weer drinkbaar. Het water voldoet aan de normen. 

Maar is chemisch reinigen tegenwoordig wel voldoende? Door allerlei vervuilende invloeden in ons milieu en gedurende het transport door hogedrukleidingen, waardoor het water niet meer op een natuurlijke manier kan meanderen, is de originele molecuul structuur van ons water verloren gegaan. Water is in staat informatie op te slaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door waterzuivering volledig zijn verwijderd, vóór en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegekend te kunnen worden aan die stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Sommige stoffen worden al 50 jaar niet meer gebruikt en toch vindt men deze trillingen nog steeds terug! Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die daarvoor nog in het water aanwezig waren. Deze trillingsfrequenties van vervuilende stoffen hebben een nadelige invloed op lichaamsprocessen van mens en dier en de groei van planten. De informatie van diverse stoffen die zich in het water bevinden, zorgen er voor dat het huidige kraanwater, vitaliteit van het lichaam af neemt, in plaats van dat het water vitaliteit en energie geeft aan het lichaam. 

Gevitaliseerd water waaruit de informatie van de diverse stoffen geneutraliseerd zijn, geeft een lichaam weer vitaliteit. Dit wordt ook bevestigd door een onderzoek op toxines in badwater. In dit onderzoek bleek dat na het nemen van een bad, er minder toxines in het water zaten, dan voor het gebruik van het badwater. Het kan niet anders, dan dat de betreffende toxines door de persoon die in het bad gelegen heeft zijn opgenomen. Soms komt men vermoeider uit het bad, dan dat men was, voordat men in bad ging.

De Watervitaliser van Aquarius Technology kan deze schadelijke trillingen transformeren, om zo het water opnieuw levenskracht te geven. In het centrum van de Aquarius Vitaliser® zit een keramische kern, die vitale energie regenereert. In dit proces wordt gebruikt gemaakt van zgn. implosie technologie. Door het water te laten imploderen is het mogelijk om de eerder genoemde frequentie die er niet in thuis horen te neutraliseren. Tijdens dit proces wordt het water weer voorzien van natuurlijke, vitaliserende energie, met de juiste opnieuw geordende molecuul structuur. Door het gebruik van een Aquarius Vitaliser®, die gebruikt maakt van het natuurlijke meanderen, wat ook in de vrije natuur plaats vindt en op het nulpunt tot een implosie komt, wat nog wel de "oerkracht" heeft, bouwt het water zijn oorspronkelijke oerkracht weer op door zichzelf te regenereren. U begrijpt wat dit kan betekenen voor ons milieu en ecosysteem!!

Wat zijn de eigenschappen van gevitaliseerd water:

- De structuur van water dat behandeld is met de Aquarius Vitaliser® is zichtbaar dikker dan normaal leidingwater of bronwater.

- Gevitaliseerd drinkwater is zachter van smaak en een weldaad voor huid en haar.

- Gevitaliseerd water kan bijdragen aan een gezond, fit en vitaal lichaam en ontlast de lever en de nieren en zorgt voor een betere doorbloeding.

- Gevitaliseerd water kan uw immuunsysteem ondersteunen of versterken.

- Gevitaliseerd water kan dieren en mensen in een gezondere conditie brengen en kan de parasitaire resistentie verhogen.

- Gevitaliseerd water zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen.

- Gevitaliseerd water zuivert via lichaamsvloeistoffen de cellen, weefsels en orgaansystemen en heeft een diepwerkende ontgifting van het lichaam, zodat huidallergieën en overgevoeligheden laten verdwijnen of verminderen.

- Gevitaliseerd water is weer vrij van schadelijke trillingsfrequenties en geeft een lichaam wat moe is, weer energie.

 - De Aquarius Vitaliser® kan schadelijke trillingen in het water transformeren, om zo het water opnieuw levenskracht te geven. 

De Aquarius Vitaliser® wordt met goede resultaten toegepast in de tuinbouw, akkerbouw, groenteteelt, pluimveehouderij, varkenshouderij, geitenhouderij, rundveehouderij, paardenhouderij, visteelt, waterbronnen, industrie, zwembaden en gezondheidscentra, vijvers en biotopen, bodemvervuiling en natuurlijk als drinkwater bij particulieren en bedrijven.

Dit is een foto van een kristal van normaal chemisch gereinigd water. De kristalstructuur heeft haakse vormen. Dit water is ziekmakend. Alles in de gezonde natuur heeft organische vormen (in de vorm van een varenblad).Dit is een foto van een kristal van water dat door de Aquarius Vitaliser® getransformeerd is. Dit water heeft een organische kristalstructuur.


Eigenlijk is de Aquarius Vitaliser® overal toepasbaar. De Aquarius Vitaliser® werkt op basis van een natuurlijk implosie proces, verbruikt geen elektriciteit en het gebruik van een toevoeging is niet nodig en deze unit is service- en onderhoudsvrij. Tevens is de De Aquarius Vitaliser® de oplossing bij kalkproblemen in het water. 

Wij hebben een demonstratie Vitaliser zodat wij u kunnen laten ervaren wat de Aquarius Vitaliser® voor u kan betekenen.

Onderstaand een filmpje van Eenvandaag in samenwerking met Ingenieursbureau DHV uit Amersfoort, Jonnie Boer van Restaurant de Librije en groentekweker Eef Stel

http://www.eenvandaag.nl/swf/player.swf?videoID=99020

Referenties verstrekken wij u graag!

Klik op  Producten voor meer informatie.